Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bk 934/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-27

w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i zwrot...
na zakup oleju napędowego w październiku 2013 r. W listopadzie 2013 r. E. Sz. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w kwietniu 2013 r. dopłatę do prowadzonej...

II SA/Bk 470/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-03

zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł (k. 195 sygn. akt II SA/Bk 561/12) oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie...
. Dodatkowo E. S. ponosi inne drobne koszty np. korespondencji czy przejazdów. W [...] br. wnioskodawca otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w [...] br. dopłatę...

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skarżąca wskazała, że izby...

II SA/Bk 470/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł oraz kosztów sądowych - 124 zł, a także dopłaty unijne w wysokości 2.335 zł. Majątek E. Sz. stanowi nieruchomość rolna...
- woda, 100 zł - telefon. Dodatkowo skarżący ponosi inne drobne koszty, np. korespondencji czy przejazdów. W marcu br. wnioskodawca otrzymał zwrot podatku akcyzowego...

II SA/Bk 470/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-05-13

otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i zwrot kosztów sądowych - 290 zł. Toczące się postępowania...
w wysokości 1.000 zł oraz jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i kosztów sądowych - 290 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzą: nieruchomość...

II SA/Bk 387/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-05

, zakup nawozów mineralnych (k. 53-55, 59), faktury VAT z tytułu sprzedaży mleka za kwiecień 2010 r. (k. 58) oraz decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego...
ze sprzedaży mleka w kwocie 5.948,65 zł (dochód za miesiąc kwiecień 2010 r., k. 58), emerytury teścia w kwocie 600 zł oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

II SA/Gl 663/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-23

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru /usług/ podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przepisów ustawy...
, że powinna określić maksymalną ich wysokość, a zatem uwzględnić obciążenia z tytułu podatku od towarów i usług. Zatem ustalona przez radę górna stawka opłaty...

II SA/Gd 543/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, nie można wywnioskować...
nie niższej niż 1000 zł, wskazując jednocześnie, że sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT., Uzasadniając w uchwale zapis odnoszący się do zwolnienia sprzedaży z podatku...

III SA/Kr 247/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-09

produkty lub wykonane usługi. Korzystał również ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, co oznacza...
tego z wynika, że w dniu 31 marca 2011 roku zaksięgowana jest wpłata kwoty 448,68 zł za faktury VAT RR, a w dniu 24 maja 2011 roku mąż skarżącej uzyskał zwrot podatku...

IV SA/Po 830/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-20

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym'. W związku...
z siedzibą w L. Pani R.H. Strona postępowania zaskarżyła przedmiotową decyzję, albowiem przyznana kwota odszkodowania nie uwzględnia podatku od towarów i usług. Ponadto...
1   Następne >   3