Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Łd 35/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

, a także prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłaty paliwowej za okres od 1 sierpnia 2014 r...
transakcji zawartych z firmą FHU B. kontrola podatkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie podatku akcyzowego. Natomiast odnośnie transakcji zawieranych przez C. Sp...

I GSK 871/17 - Wyrok NSA z 2020-08-06

zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za badany okres. Organ podkreślił, że skoro skarżący został zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. Nie zgodził się on z tezą o naruszeniu prawa poprzez wydanie decyzji w sprawie opłaty paliwowej jeszcze przed doręczeniem stronie...

III SA/Łd 905/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

ze skargi A.Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące...
Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od stycznia do grudnia 2011 r...

V SA/Wa 1413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w podatku akcyzowym w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., do dnia 23 stycznia 2017 r., zaś od dnia...
24 stycznia 2017 r. - kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w podatku akcyzowym oraz opłaty paliwowej w okresie od 1 października 2014 r. do 31...

I GSK 857/17 - Wyrok NSA z 2020-08-06

wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za badany okres. Organ podkreślił, że powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Dyrektora Izby Celnej...
w K. z [...] grudnia 2016 r. Strona w badanym okresie stała się podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu posiadania oleju napędowego niewiadomego pochodzenia...

III SA/Łd 40/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-08

, a także prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłaty paliwowej za okres od 1 sierpnia...
podatku akcyzowego. W przypadku C. sp. z o.o. nie udało się przeprowadzić czynności sprawdzających w zakresie dostaw paliwa do spółki A. Jak wynika z pisma Urzędu...

III SA/Gl 531/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-10

w Katowicach z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
nadpłaty w podatku akcyzowym za czerwiec 2008 r. w wysokości 51 120,00 zł i za wskazany wyżej miesiąc stwierdził nadpłatę w kwocie [...] zł, natomiast w pozostałej części...

III SA/Gl 492/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-08

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie zwrotu podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
określanej jako spółka lub skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za styczeń 2008 r. w wysokości [...] zł i za wskazany wyżej miesiąc stwierdził nadpłatę w kwocie...

VIII SA/Wa 878/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

w podatku akcyzowym za lipiec 2013 rok uchyla zaskarżoną decyzję. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. (dalej: 'Dyrektor IAS', 'organ odwoławczy') decyzją...
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 864 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania [...] Sp. z o. o. z/s w [...] (dalej: 'skarżąca', 'podatnik', 'strona...

VIII SA/Wa 881/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-15

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za październik 2013 rok uchyla zaskarżoną decyzję. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. (dalej: 'Dyrektor IAS', 'organ...
ustawy z dnia, 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 864 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania [...] Sp. z o. o. z/s w [...] (dalej: 'skarżąca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100