Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 1661/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-04-10

Zwolnienie, o którym mowa w poz. 4 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 135 poz. 663 ze zm...
na tym podmiocie z mocy prawa /art. 35 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ obowiązek podatkowy...

SA/Bk 624/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-10-13

Zakład pracy chronionej produkujący wyroby akcyzowe wymienione w poz. 20 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jest z tego tytułu podatnikiem podatku akcyzowego., Nie przysługuje mu zatem, zgodnie z art. 14a ust. 1 w związku z art. 14a ust...

SA/Bk 2077/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-02

zapłacenia podatku akcyzowego. Urząd Skarbowy w O. decyzją z dnia 16 października 1998 r., powołując się na przepisy art. 21 par. 1 i par. 3, art. 53 par. 1 i par. 4, art...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./; par. 1 pkt 3, par. 15 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5...

III RN 158/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4...
poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...

III RN 172/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4...
poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...

III RN 198/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-07-05

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Urząd Skarbowy w P. decyzji z dnia 24 listopada 1997 r. odmówił zwrotu...
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., izba Skarbowa w C. decyzją z dnia 23 stycznia 1998 r. utrzymała w mocy...

III RN 119/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4...
poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...

III SA 2001/99 - Wyrok NSA z 2000-11-21

Zawarte w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ upoważnienie Ministra...
czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym innych niż wskazane w art. 2 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Józefa K. na decyzję Izby...

III RN 7/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-09-08

Zwolnienie od podatku, o którym mowa w z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

I SA/Ka 1601/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-14

1. Ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ostatnio cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
5, art. 10 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 3 i art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   31