Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Sz 1035/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-14

z dnia 19 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
., nr. [...] określającą K. K. kwotę podatku akcyzowego z tytułu importu samochodu osobowego marki [...] , rok produkcji 2004 w wysokości [...] zł oraz kwotę podatku...

III SA/Łd 170/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-30

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 2007 roku oddala skargę. III SA Łd 170/12...
zobowiązanie w podatku akcyzowym za lipiec 2007 r. w kwocie 2.140,00 zł., W uzasadnieniu organ wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne:, U podatnika - P.H.U. 'P.' P...

I SA/Rz 85/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-19

Dyrektora Izby Celnej 1) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...
administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia [...] września 2004r., 3) z dnia [...] grudnia...

III SA/Łd 586/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-19

w zakresie podatku akcyzowego za luty 2009 roku oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu Celnego II w Ł., na podstawie art. 207 § 1 i 2, art. 210, ustawy z dnia 29...
, art. 18 ust 1, ust. 3, art. 19 ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 79, art. 80 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz...

III SA/Łd 556/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-20

odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za listopad...
, art. 75 ust. 1, art. 79, art. 80 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29. poz. 257 ze zm.), art. 154...

III SA/Łd 585/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-19

w zakresie podatku akcyzowego za styczeń 2009 roku oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Ł., na podstawie art. 207 § 1 i 2, art. 210, ustawy...
akcyzowym (Dz. U. nr 29. poz. 257 ze zm.), art. 154 ustawy z dn. 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 z 2009r. poz. 11 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt. 1, § 7...

III SA/Gl 1435/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-26

Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...]wydaną na podstawie art. 233 §1 pkt 1, art...
. - dalej także Spółka- wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za lipiec 2007 r. w wysokości [...] zł, do którego dołączyła korektę deklaracji...

III SA/Gl 1436/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-26

Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] wydaną na podstawie art. 233 §1 pkt 1, art...
w B. - dalej także Spółka- wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za sierpień 2007 r. w wysokości [...] zł, do którego dołączyła korektę...

III SA/Gl 1441/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-12

Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] wydaną na podstawie art. 233 §1 pkt 1...
w podatku akcyzowym za listopad 2007 r. w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu przedstawiono stan faktyczny oraz 'A' S.A. z siedzibą w B. - dalej także 'Spółka' - wystąpiła...

III SA/Gl 1166/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-02

Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Decyzją z dnia [...]. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. na podstawie art. 233 § 1...
odwołania 'A' S.A. z dnia [...]. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R. z dnia [...]. nr [...] odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres...
1   Następne >   +2   +5   +10   100