Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Gl 173/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego, dotyczącej wywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej...
I instancji podjął działania nakierowane na ustalenie, czy od paliwa dostarczonego przez 'B' Sp. z o.o. został zapłacony w należytej wysokości podatek akcyzowy oraz opłata...

III SA/Gl 1543/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-02

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. 1. Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w K. (dalej: organ odwoławczy, organ II...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za sierpień 2012r. w kwocie 55 571,00 zł wydana dla Spółki Jawnej M. M. , P. M. działającej pod firmą 'A' z/s w J. (dalej: Strona...

III SA/Gl 713/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-15

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2013 roku w kwocie [...] zł utrzymał w mocy ww. decyzję organu pierwszej instancji., Stan sprawy jest następujący...

I GSK 2122/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od I. K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 900...
skargę I. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty...

III SA/Gl 463/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-24

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. (dalej: organ II instancji, organ...
pod firmą 'A' w J. (dalej: Strona, Skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2013r. w kwocie [...]zł., Decyzja ta została wydana w następującym...

III SA/Gl 472/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-07

w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. 1. Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w K. (dalej: organ II instancji...
: [...] określającą A. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą ''A' ' z siedzibą w J. (dalej: Strona, Skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 460/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-20

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r., znak sprawy: [...] Dyrektor Izby Celnej w K...
. -wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2013r. w kwocie [...] zł., W podstawie prawnej powołał się na art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art...

III SA/Gl 464/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-17

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. (dalej: organ II instancji, organ odwoławczy...
działalność gospodarczą pod firmą ''A' ' w J. (dalej: Strona, Skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za sierpień 2013r. w kwocie 12.754 zł...

III SA/Gl 458/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-08

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. (dalej: organ II instancji, organ odwoławczy) decyzją z [...] r., znak...
pod firmą 'A' w J. (dalej: Strona, Skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za luty 2013r. w kwocie [...] zł., Decyzja ta została wydana w następującym...

III SA/Gl 461/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-07

w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. 1. Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w K. (dalej: organ II instancji...
podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2013r. w kwocie [...] zł., 2. Postępowanie przed organami podatkowymi, 2.1. Z akt wynika, iż organ I instancji w wydanym w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100