Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 2540/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-10-30

, nie może być oceniane jako nadmierny ubytek podlegający akcyzie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. o kontroli skarbowej /Dz.U. nr 100 poz. 442 ze zm./ określił obowiązek Zakładów zapłaty podatku akcyzowego w kwocie 2.665,60 zł z tytułu różnicy inwentaryzacyjnej 98 cm3 100...

U 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-29

Par. 3 ust. 3 pkt 2, 3 i 5 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego...
października 1992 r., a także z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i art. 1...

SA/Gd 3191/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-26

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. W dniach 13 i 14 lipca 1994 r. Pracownicy Urzędu Skarbowego w B. przeprowadzili w Zakładzie Obrotu Hurtowego i Detalicznego...
do wydania przez Urząd Skarbowy w B. decyzji na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

SA/Sz 1617/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-13

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11, - poz. 50 ze zm./., 2. Zastosowanie przy sprzedaży towarów i usług zaniżonej stawki podatku...
. 'a', art. 27 ust. 5 pkt 2, art. 51 ust. 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

SA/Lu 36/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-02-09

na eksport stosowały normę ubytków w wysokości 0,9 procent, nie znajdowało uzasadnienia stosowanie normy 1 procent przy obliczeniu kwoty podatku akcyzowego zwiększającego...
oraz o podatku akcyzowym /a nie jak wskazano w skardze stawki zerowej z art. 18 ust. 3 ustawy/, który to przepis stanowi, iż sprzedaż wyrobów akcyzowych na eksport...

SA/Sz 1143/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-01-19

przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją...
podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 11 ze zm./ oraz na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustalił należny od Marka C...

III SA 31/95 - Wyrok NSA z 1996-03-29

stronę, że stosownie do art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ obniżenie kwoty podatku...
administracyjnego żądania (...) aby Urząd Skarbowy dokonał rozliczenia podatku VAT stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

SA/Po 1876/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-03-15

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podstawę opodatkowania...
. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i par. 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra...

III SA 1131/95 - Wyrok NSA z 1996-03-13

1. W świetle art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. 'a' ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wyłączenie...
kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru /art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym/. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...

III SA 640/95 - Wyrok NSA z 1996-10-30

Obrót wierzytelnościami uznany, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
zawieranych przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   12