Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Kr 564/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-04

Celnej z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku...
akcyzowego za miesiąc maj 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r...

III SA/Gl 2080/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-10

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...
., nr [...], w której organ pierwszej instancji:, - określił L.K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą . 'A' z/s w C. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc...

III SA/Gl 404/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-30

. w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za styczeń 2004 r. w kwocie [...] zł oraz wysokość zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za ten okres rozliczeniowy w kwocie...

I GSK 59/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od K. R. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w S. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów...
. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od maja do grudnia 2004 r., Przedstawiając stan...

III SA/Łd 1003/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-17

. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu kontroli Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym...
. z siedzibą w P., w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego...

III SA/Łd 1001/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-08

ze skargi A spółki cywilnej M. M. i G. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za poszczególne...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] określającą zobowiązanie firmy 'A' spółka cywilna M. M., G. M. w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2006 r. w łącznej...

III SA/Gl 403/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-30

. w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za maj 2003 r. w kwocie [...] zł oraz wysokość zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za ten okres rozliczeniowy w kwocie [...] zł...

I SA/Sz 882/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
[...] r. do Naczelnika Urzędu Celnego wpłynął wniosek z dnia 4 kwietnia 2009 r. firmy Z Ce 'P' S.A. w P o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej...

I SA/Sz 888/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia[...] . nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
. W dniu 8 kwietnia 2009 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w S. wpłynął wniosek z dnia 4 kwietnia 2009 r. firmy Z. S.A. w P. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Sz 886/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
kwietnia 2009 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w S. wpłynął wniosek z dnia 4 kwietnia 2009 r. firmy Z. S.A. w P. o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym od energii...
1   Następne >   +2   +5   +10   100