Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Op 89/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-20

Celnego w Opolu, uwzględniając ustalenia poczynione w toku kontroli podatkowej w zakresie podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej wobec A. S. (dalej jako strona, skarżący...
podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej wykazało, że strona, której przedmiotem działalności było świadczenie...

I SA/Op 82/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-27

o następującym przebiegu:, Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu, uwzględniając ustalenia poczynione w toku kontroli podatkowej w zakresie podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej...
silnikowymi i rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej wykazało, że strona...

III SA/Łd 972/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-15

z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym...
, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, art. 82 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 z 2004 r., poz. 257 z późn. zm.), art. 158 ustawy...

III SA/Gl 628/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A Sp. z o.o. w C. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] r. nr [...], w której określono wartość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 631/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-16

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [..] r...
od [...] r. do [...] r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w B. przeprowadzili w Spółce kontrolę podatkową w zakresie ustalenia prawidłowej wysokości podatku akcyzowego...

III SA/Gl 629/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A Sp. z o.o. w C. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] r. nr [...], w której określono wartość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 626/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A Sp. z o.o. w C. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] r. nr [...], w której określono wartość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 630/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-16

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
wysokości podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 83 do 2710 19 93 za okres styczeń 2008 - grudzień 2008 r. W wyniku...

III SA/Gl 627/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A Sp. z o.o. w C. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] r. nr [...], w której określono wartość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

I SA/Gd 339/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr [....] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 8 stycznia 2010 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100