Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bk 139/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-24

. na decyzję Dyrektora Izby C. w B. z dnia [ ] sierpnia 2005 r. nr [ ] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od kwietnia 2002 r. do lipca 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną...
Celnego w B. określił skarżącemu A. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Auto - Komis 'A.' wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące...

III SA/Gl 1222/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-21

Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (interpretacja indywidualna przepisów) oddala skargę. Przedmiot skargi stanowi interpretacja indywidualna...
przedstawione we wniosku z dnia [...] o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku...

III SA/Kr 247/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-26

. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania...

I SA/Rz 826/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-29

w podatku akcyzowym za: listopad i grudzień 2004r. - oddala skargi - I SA/Rz 826/09, UZASADNIENIE, Decyzjami z dnia [...].08.2009r. nr [...] i [...] Dyrektor Izby Celnej utrzymał...
w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące listopad i grudzień 2004r., Organ II instancji wskazał, że w postępowaniu podatkowym dotyczącym...

III SA/Kr 234/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-28

. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2001 r. z dnia 12 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania...
podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2002 r. z dnia 12 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

I SA/Wr 1099/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

ze skargi A. R. A we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 8 sierpnia 2008 roku nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. oddala skargę. Przedmiotem skargi...
w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych: [...] o nr nadwozia [...] w wysokości [...], [...] o nr nadwozia [...] w wysokości...

III SA/Kr 725/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-19

[...] 2008 r. Nr : [...] Nr : [...] w przedmiocie podatku akcyzowego s k a r g i o d d a l a Naczelnik Urzędu Celnego skierowanymi do Rafinerii [...] S.A. decyzjami z dnia...
[...] 2007r. nr [...] określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2007 r. w kwocie 3.092.029 zł. oraz nr [...] określił zobowiązanie podatkowe...

III SA/Kr 348/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-10

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2004 r., z dnia 28 stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2004 r., z dnia 28...
stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2004 r., z dnia 28 stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...

I SA/Wr 1193/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

ze skargi S. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 6 października 2008 roku nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...] o nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w W. z dnia [...] o nr [...] stwierdzającej nadpłatę w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia...

I SA/Po 1174/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-10

z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2004 r. oddala skargę /-/ K.Pawlicki /-/ M.Jaśniewicz /-/ E. Brychcy Decyzją z dnia 30...
pracowników szczególnego nadzoru podatkowego do spirytusu nabytego po cenach zawierających podatek akcyzowy w wysokości 30 zł,- za 1 hl spirytusu 100%. Spirytus zakupiony...
1   Następne >   +2   +5   +10   100