Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 1409/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Podatnikiem podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
rozliczeniowym występuje jednocześnie obowiązek w podatku akcyzowym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I Izby Finansowej skargi kasacyjnej Spółki...

I SA/Po 2370/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-09-22

[...] nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego oddala skargę /-/ K. Nikodem /-/ J. Małecki /-/ S. Zapalska 'A' spółka z o.o. z siedzibą w S. D. zwróciła się dniu...
[...] lipca 2002 r. do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku akcyzowego, nienależnie zapłaconego. Wniosek swój uzasadniła tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami...

I SA/Rz 438/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-30

2004r. Nr [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień...
Firmę 'D.' w J. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] lipca 2004r. Nr [...] określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za marzec 2002r. w wysokości 14646zł...

I SA/Bk 300/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-12-13

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym przy kolejnej sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stanie prawnym...
obowiązującym do 1 maja 2004 r. regulował § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) i z dnia...

I SA/Sz 24/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-16

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2003r. I. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzają ją decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego...
[...] Nr [...] określającą M.J. - Firmie Handlowej 'K.' w S. kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2003r. w wysokości [...] zł i określił zobowiązanie...

I SA/Rz 407/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-07

[...] września 2004r. Nr: [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień...
zobowiązanie w podatku akcyzowym za luty 2002 r. w wysokości 631,00 zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji,, 2. [...], po rozpatrzeniu odwołania Salonu...

I SA/Sz 26/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-16

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2003r. I. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzają ją decyzję Urzędu Skarbowego z dnia...
[...] Nr [...] określającą M.J. - Firmie Handlowej 'K.' w S.zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2003 r. w wysokości [...] zł., Podstawą powyższych rozstrzygnięć organów obu...

I SA/Sz 25/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-16

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2003r. I. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzają ją decyzję Urzędu Skarbowego z dnia...
[...] Nr [...] określającą M. J. - Firmie Handlowej 'K.' w S. zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2003 r. w wysokości [...] zł., Podstawą powyższych rozstrzygnięć organów obu...

I SA/Lu 510/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-22

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące: XII 2001 r. i od II 2002 r. do VIII 2003 r...
. M., A. M. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] stycznia 2004 r. określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za m-ce grudzień 2001 r., luty-grudzień 2002 r...

I FSK 14/05 - Wyrok NSA z 2005-07-08

8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w związku z art. 21 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, decyzję określającą podatek akcyzowy nie ma obowiązku wyręczania podatnika w wyrażaniu woli pomniejszenia podatku o podatek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100