Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 175/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-01

[...] Nr [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów...
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 34 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r., Nr 11, poz. 50 z późn. zm...

I SA/Ka 2155/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-02

w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego - uchyla zaskarżoną decyzję, - zasądza od Dyrektora Izby...
decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] i określiła zobowiązanie w podatku akcyzowym za sierpień 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość...

I SA/Ka 2153/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-02

w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego - uchyla zaskarżoną decyzję, - zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] i określiła zobowiązanie w podatku akcyzowym za czerwiec 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość podatkową...

I SA/Ka 2156/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-02

w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego - uchyla zaskarżoną decyzję, - zasądza od Dyrektora Izby...
. U. Nr169, poz. 1387) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), a także § 9...

III SA/Lu 100/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-15

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla zaskarżoną decyzję. 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej...
i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych...

FSK 61/04 - Wyrok NSA z 2004-06-08

Uzależnianie od dnia 1 lipca 1999 r. możliwości obniżenia należnego podatku akcyzowego, na podstawie par. 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia...
1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./, od przedłożenia, oprócz 'potwierdzonej' /w jakiejkolwiek formie/ faktury dokumentującej zakup wyrobów...

I SA/Bd 526/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-13

w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od maja do grudnia 1999r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona...
, sierpień i wrzesień 1999 r. podatku akcyzowego do odliczenia, co miało wpływ na rozliczenie tego podatku za poszczególne miesiące 1999 r. od maja do-grudnia. Skarżąca...

III SA/Lu 194/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-02

[...] Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oddala skargę Dyrektor Izby Celnej zaskarżoną decyzją Nr [...] z dnia [...] wydaną na podstawie...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych...

III SA/Lu 237/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-16

[...] lutego 2004 r. Nr [...] w przedmiocie określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej...
. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 34a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50...

I SA/Ol 226/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-30

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące: grudzień 2000r. oraz od stycznia do kwietnia 2001r. oraz odmowy zwrotu...
stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku akcyzowego za miesiące od grudnia 2000r. do kwietnia 2001r., zwrotu uiszczonych odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100