Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bd 329/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-21

[...]. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. wydał decyzję, którą określił podatnikowi - A. G. ('Skarżący', 'Strona') zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za grudzień 2014 r...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym powstało na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. z o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022r. poz. 143, dalej...

I SA/Łd 31/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-25

i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., Z protokołu kontroli wynika...
nie było informacji o zapłaconym podatku akcyzowym. W trakcie kontroli nie udało się skontaktować z firmą B. Ustalono, że firma ta nigdy nie posiadała koncesji na obrót...

I SA/Łd 29/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-24

ustalania podstawy opodatkowania i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., Z protokołu...
EURO. Na fakturach nie było informacji o zapłaconym podatku akcyzowym. W trakcie kontroli nie udało się skontaktować z firmą B.. Ustalono, że firma ta nigdy...

III SA/Gl 489/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-19

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie zwrotu podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. z o.o. (dalej określanej jako spółka lub skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za lipiec 2008 r. w wysokości [...] zł i za wskazany wyżej miesiąc stwierdził...

I SA/Ke 265/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-22

działalność gospodarczą pod nazwą (...) I.G. w S.-K., w zakresie podatku akcyzowego za rok 2013. Przeprowadzona kontrola wykazała, że podatnik w okresie od lutego do września...
postępowania podatkowego decyzją nr (...) z 30 stycznia 2019 r. określił I.G. zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące od lutego do września 2013 r. Decyzją nr (...) z 7...

III SA/Gl 490/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-25

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie zwrotu podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
w K. (dalej: Spółka, skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za [...] r. w wysokości [...] zł i za wskazany wyżej miesiąc stwierdził nadpłatę w kwocie [...] zł...

III SA/Wa 3267/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-06

paliw sprowadzonych z Litwy i Łotwy przez inne podmioty gospodarcze, w tym płatności podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w imieniu podmiotów, które dokonywały...
wszelkich formalności dla przeprowadzenia odprawy wyrobów akcyzowych przez Urząd Celny, w tym przeprowadzenie płatności podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w imieniu...

III SA/Po 606/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-22

., mająca potwierdzać wystawienia fikcyjnych faktur przez [...] spółka z o.o., z czym miałby się wiązać obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, korzysta z domniemania...
podatkowe z tytułu podatku akcyzowego za okres od stycznia do listopada 2016 roku w łącznej kwocie [...]zł. Organ stwierdził, że skarżący, posługując się nierzetelnymi...

I SA/Łd 33/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-24

wobec R. M. opłatę paliwową za wrzesień 2014 r., uznając go za podmiot podlegający na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku...
i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Kontrolujący ustalili, że w badanym...

I GSK 75/18 - Wyrok NSA z 2021-03-12

października 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 872/16 w sprawie ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 16 maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1...
w Krakowie z 16 maja 2016 r. w przedmiocie podatku akcyzowego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100