Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 15/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-10-21

oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ moc obowiązującą utraciła ustawa z dnia 16 grudnia 1977 r. o podatku obrotowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 ze zm...
Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami...