Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Gl 1794/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-20

. z o. o. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie...
dotyczącego obowiązku zapłaty podatku akcyzowego., W podstawie prawnej interpretacji powołany został art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t....

III SA/Łd 300/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-29

nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do grudnia 2007 roku oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Celnej w Ł. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia [...] znak: [...], określającą A. Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007...

III SA/Gl 1440/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-17

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] wydaną na podstawie art. 233 §...
w podatku akcyzowym za październik 2007 r. w wysokości [...] zł., Stan sprawy przedstawia się następująco:, W dniu [...] r. 'A'S.A. z siedzibą w B. - dalej także Spółka...

III SA/Gl 1437/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-17

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...]wydaną na podstawie art. 233 § 1...
w podatku akcyzowym za wrzesień 2007 r. w wysokości [...] zł., Stan sprawy przedstawia się następująco:, W dniu [...] r. 'A' S.A. z siedzibą w B. - dalej także Spółka...

III SA/Gl 1577/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-08

w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K...
., W dniu [...] r. do Urzędu Celnego w R. wpłynął wniesiony przez 'B' S. A. z siedzibą w Z. (obecnie 'A' S. A.) wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku akcyzowego...

III SA/Łd 443/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-18

ze skargi A Spółki Akcyjnej B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym oraz odmowy...
stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2006 roku 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej utrzymuje ona w mocy pkt 1 decyzji Naczelnika...

III SA/Łd 301/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-29

nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego za miesiące styczeń i luty 2009 roku oddala skargę. III SA/Łd 301/13, U Z A S A D N I E N I E, Zaskarżoną decyzją z dnia [...] (znak...
w mocy decyzję naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia [...] (znak [...]) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii...

III SA/Łd 1029/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-13

roku sprawy ze skargi W. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za listopad 2007 roku oddala...
ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.257 ze zm.) - dalej u.p.a., art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym...

I SA/Op 11/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-04-04

w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 2 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za lipiec 2006r. oddala skargę...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. - dalej O.p.), nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 28.02.2009 r...

I SA/Op 10/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-04-04

w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 2 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za czerwiec 2006r. oddala skargę...
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. - dalej O.p.), nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 28.02.2009...
1   Następne >   +2   +5   +10   100