Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1598/98 - Wyrok NSA z 1999-05-18

Mimo odrębności podatku akcyzowego w porównaniu z podatkiem od towarów i usług, urząd skarbowy jest zobowiązany do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego...
w podatku od towarów i usług podatnikowi, który w złożonej deklaracji dla podatku VAT niezasadnie i niezgodnie z przepisami o podatku akcyzowym powiększył kwotę naliczonego...

III RN 93/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-01-06

Występujące w par. 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego...
Komunikacji Samochodowej - Zakład w O. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 25 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie określenia podatku akcyzowego za styczeń, luty, marzec...

III RN 154/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-25

, jako umowy 'objęte działalnością usługową' wymienioną w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Sąd Najwyższy sprawy ze skargi 'M.-S.' S.A w S. na decyzję Izby...

I SA/Po 2886/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-11-09

postępowania podatkowego urząd skarbowy ustala, iż Urząd Celny w Rz. dokonując odpraw celnych towarów sprowadzonych przez firmę 'K' zastosował zaniżoną stawkę podatku akcyzowego...
, która została zmieniona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego., Zastosowanie niższej stawki podatku akcyzowego...

I SA/Po 2120/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-06-29

1. Sprzedażą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest niewątpliwie...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest czynnością związaną ze sprzedażą i wartość...

III SA 5311/98 - Wyrok NSA z 1999-07-13

celnych oraz podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Kwestionując obliczenie i pobranie podatku akcyzowego Spółka S. zwróciła się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem...
o uznanie nieistnienia obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego oraz zwrot pobranej kwoty tego podatku z odsetkami., Rozpatrując ponownie sprawę Urząd Skarbowy...

III RN 91/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-01-06

1. Występujące w par. 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego...
Komunikacji Samochodowej - Zakład w O. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 25 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie określenia podatku akcyzowego za październik, listopad...

SA/Sz 722/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-01-07

on ich sprzedaży /art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 dnia stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. oraz par. 73...
pkt 1 lit. 'c' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

III SA 6999/97 - Wyrok NSA z 1999-01-16

Przepisy par. 35 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797/ nie określały terminu, w którym dokonuje się obniżenia kwoty podatku należnego, a obowiązują w tym zakresie przepisy art. 19 ustawy z dnia 8...

SA/Sz 1306/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-22

Jakkolwiek przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ na wystawcę faktury...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 6 ust. 1 pkt 4 i par. 54 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   32