Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Kr 1130/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-21

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2002 r. z dnia 8...
października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc...

I GSK 914/09 - Wyrok NSA z 2010-07-06

Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od I. L. K. -S., S. S. - P. H...
Izby Celnej w O. z dnia [...] sierpnia 2008r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy., W dniu 3 lipca 2006 r...

I SA/Op 549/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-17

Handlowo Usługowego A Spółki z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...
. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów...

I GSK 769/09 - Wyrok NSA z 2010-04-14

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. T. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w K. 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów...
2005r. uchylającą w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. i określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące: od sierpnia 2002 r...

III SA/Kr 865/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

2009 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku akcyzowego skargę oddala Wnioskiem z dnia 2 lutego 2009 r...
. skarżąca Spółka Akcyjna A, zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku akcyzowego...

I SA/Sz 430/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-11

z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku oddala skargę...
roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia...

III SA/Po 508/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-25

w Poznaniu z dnia 28 lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od marca do grudnia 2003r. oddala skargę /-/ B. Sokołowska /-/ M...
. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz...

I GSK 772/09 - Wyrok NSA z 2010-04-20

2005 r., o numerach: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
r., nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego, uchylił...

I GSK 1105/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 10 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1176/08, Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego. Decyzja ta utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] października 2007 r...

I GSK 1104/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 10 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1174/08, Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego. Decyzja ta utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] października 2007 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100