Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 244/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-09-29

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ rozstrzyga o jego zaliczeniu do 'wyrobów akcyzowych'. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Zakładów...
Chemicznych 'O.' S.A. w O. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 19 stycznia 1996 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego pobranego przez Urząd Celny w C...

I SA/Wr 1026/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-10-15

do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. oddala skargę w przedmiocie określenia wysokości...
chronionej, a wynikające z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Spółka tym samym...

I SA/Wr 1577/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-12-16

powołanego przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ co skutkuje...
powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym. oddala skargę w przedmiocie określenia podatku akcyzowego za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 1995 r...

I SA/Wr 1576/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-12-16

powołanego przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ co skutkuje...
powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym. oddala skargę w przedmiocie określenia podatku akcyzowego za październik, listopad i grudzień 1994 r. Przedsiębiorstwo Obsługi...

III SA 1519/95 - Wyrok NSA z 1997-01-10

W świetle art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie ma podstawy...
. o podatku od towarów i usług ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jak również wysokość podatku za sierpień 1994 r., W odwołaniu od powyższej...

III RN 86/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

w odpowiednim czasie deklaracji podatkowej /art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółdzielni...

I SA/Po 2191/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-10-14

, art. 21 ust. 2, art. 27 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
./ oraz par. 46 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

FSA 1/97 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-04-14

wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 133 poz. 688 ze zm./ jest zgodny z przepisami art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 8...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ a także art. 56 ust. 3 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r...

SA/Sz 628/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-02-13

eksportowanego towaru /art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, nie oznacza...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r...

III SA 1576/95 - Wyrok NSA z 1997-02-14

Art. 50 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie zawiera żadnych postanowień...
pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 1993 r., zastosowanym w sprawie przez organy podatkowe obu...
1   Następne >   +2   +5   +10   23