Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Gl 105/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

. wydał 'A' sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za sierpień 2012 roku w kwocie [...] zł...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada...

III SA/Gl 104/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

'A' sp. z o.o. w B. [...]r. decyzję nr [...]określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2012 roku w kwocie 5.626 zł., W uzasadnieniu decyzji...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada certyfikatu...

III SA/Gl 106/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Skarbowego w K. wydał A sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2012 roku w kwocie [...] zł...
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka...

I GSK 72/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

I GSK 75/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

I GSK 78/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D.ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

I GSK 77/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

sprawy:, W wyniku przeprowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. postępowania kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego...
r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P., określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2007 r...

I GSK 83/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

:, W wyniku przeprowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. postępowania kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P., określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okresy rozliczeniowe od stycznia 2007 do czerwca 2008 r...

I GSK 74/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

faktycznym sprawy:, W wyniku przeprowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. postępowania kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego...
2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P., określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2007 r...

I GSK 71/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

sprawy:, W wyniku przeprowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. postępowania kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego...
2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P., określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2007 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100