Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1364/07 - Wyrok NSA z 2008-12-10

. z dnia 19 sierpnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od kwietnia 2002 r. do lipca 2004 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
skarżącemu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży 45 samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju...

III SA/Gl 844/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-09

podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w [...] na rzecz strony skarżącej [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego oraz jego zwrotu w kwocie [...] zł. W podstawie...

III SA/Gl 845/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-09

podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w [...] na rzecz strony skarżącej [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego oraz jego zwrotu w kwocie [...] zł. W podstawie...

I SA/Ol 57/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-13

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
z dnia '[...]' Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' odmawiającej R. K. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu...

I SA/Go 393/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-06

Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru. 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...].08.2006 roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia...

I SA/Go 325/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-29

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona...
[...].02.2007 roku nr [...] którą to decyzją utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...].06.2006 roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Go 342/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-07

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa...
roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] marca 2004 roku, działająca z upoważnienia B. POLSKA sp...

I SA/Go 351/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-07

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] kwietnia 2002 roku, działająca z upoważnienia B. POLSKA sp. z o.o....

I SA/Go 368/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-12

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] marca 2002 roku, działająca z upoważnienia B. POLSKA sp. z o.o....

I SA/Go 376/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-06

Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...].06.2006 roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100