Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 201/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-06-22

., Nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' r. Nr '[...]' Dyrektor Izby Celnej...
po rozpatrzeniu odwołania Z. K. uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego i określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń, luty, kwiecień 2004r. w kwocie...

I SA/Gl 69/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B. uchyliła decyzję Dyrektora Urzędu...
Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] i określiła 'A' S.A. w C. zobowiązanie w podatku akcyzowym za [...] 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość podatkową...

I SA/Gl 70/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B., po rozpatrzeniu odwołania...
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), a także § 9 ust. 1, § 24 i § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz...

I SA/Bk 164/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-27

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym przy kolejnej sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stanie prawnym...
obowiązującym w 2002 r. regulował § 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1655 ze zm.) i § 7 ust. 1...

I SA/Gl 68/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B. uchyliła decyzję Dyrektora Urzędu...
Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] i określiła 'A' S.A. w C. zobowiązanie w podatku akcyzowym za [...] 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość podatkową...

I FSK 762/05 - Wyrok NSA z 2006-04-04

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ kategoria podatników podatku akcyzowego dokonujący sprzedaży papierosów nieoznaczonych ceną...
sprzedawców wyrobów akcyzowych określonych w art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT oraz par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2003 r. w sprawie podatku...

I SA/Bk 152/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-17

1 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Wskazana norma prawna indywidualizuje podmiot podatku akcyzowego, w związku z zaistnieniem stanu...
akcyzowym z określonymi zachowaniami podmiotu podatku, przejawiającymi się w zużyciu nabytego oleju opałowego na inne cele niż opałowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Bk 283/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-12

. [...] H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy...
pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od stycznia 2000 r. do sierpnia 2001 r. w kwocie [...] zł. W dniu 25 lipca...

I SA/Bk 270/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-13

Zasada jednofazowości opodatkowania podatkiem akcyzowym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym doznaje uszczerbku poprzez szczególne uregulowania...
- również poza przypadkami określonymi w art. 4 tej ustawy. Tym samym oprócz dziesięciu kategorii podmiotów obciążonych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 11 (rozpatrywanego łącznie z art...

I SA/Bk 153/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-13

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące marzec i kwiecień 2004 r. Oddala skargę. W wyniku...
przeprowadzonej kontroli podatkowej w spółce jawnej 'S.', z siedzibą w S. organ pierwszej instancji stwierdził nieprawidłowości, w zakresie rozliczenia podatku akcyzowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100