Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 780/11 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

[...] kwietnia 2010 r. nr [...] w zakresie podatku akcyzowego postanawia: 1) otworzyć rozprawę na nowo; 2) na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej...
lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. UE L 76 z 23 marca...

III SA/Łd 776/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-28

w podatku akcyzowym za październik 2008 roku p o s t a n a w i a : zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Celnej w Ł., na podstawie...
. z dnia [...] nr [...], określającą zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2008 roku w wysokości 32.885,00 zł wobec A Sp. z o.o....

III SA/Łd 773/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-20

określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za grudzień 2008 roku postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Decyzją z dnia [...] Dyrektor...
Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. z dnia [...] nr [...], umarzającą postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego za miesiąc...

III SA/Łd 775/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-20

w zakresie podatku akcyzowego za luty 2009 roku postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Celnej w Ł., na podstawie art...
. z dnia [...] nr [...], określającą zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2009 roku w wysokości 73.857,00 zł wobec A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł...

I SA/Ol 374/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-11-16

nadpłaconego podatku akcyzowego w kwocie 7.658 zł. w związku z nabyciem na terytorium Niemiec w dniu 17 maja 2004 r. samochodu osobowego marki Ford Mondeo. Zdaniem...
ustanawiającego Wspólnotę Europejską /TWE/. Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego jest - zdaniem strony niezgodny...

I FSK 649/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym p o s t a n a w i a 1. na podstawie art. 269 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu...
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego: 'czy w stanie prawnym obowiązującym w latach 2001 - 2003 podatnicy podatku akcyzowego dokonujący sprzedaży papierosów...

I GSK 1017/10 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo; 2. na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy objęcie podatkiem akcyzowym wyrobów, o których mowa w art. 2 pkt 2 w związku z poz. 4 załącznika...

I SA/Ke 515/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-15

w sprawie ze skarg D.S. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w K.: z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2004r. z dnia...
[...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...

III SA/Gl 1303/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-05

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Zaskarżoną decyzją z [...] nr [...] Dyrektor...
akcyzowym za miesiące: styczeń i luty 2009 r. w łącznej wysokości [...] i uznającą kwotę nadpłaty w podatku akcyzowym w wysokości [...] zł z tytułu produkcji energii...

III SA/Gl 1302/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-05

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Zaskarżoną decyzją z [...] nr [...] Dyrektor...
akcyzowym za miesiące od października do grudnia 2008 r. w łącznej wysokości [...] zł oraz uznającą kwotę nadpłaty podatku akcyzowego za wskazane miesiące w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100