Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 628/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A Sp. z o.o. w C. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] r. nr [...], w której określono wartość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 631/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-16

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [..] r...
od [...] r. do [...] r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w B. przeprowadzili w Spółce kontrolę podatkową w zakresie ustalenia prawidłowej wysokości podatku akcyzowego...

III SA/Gl 629/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A Sp. z o.o. w C. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] r. nr [...], w której określono wartość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 626/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A Sp. z o.o. w C. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] r. nr [...], w której określono wartość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 630/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-16

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
wysokości podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 83 do 2710 19 93 za okres styczeń 2008 - grudzień 2008 r. W wyniku...

III SA/Gl 627/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A Sp. z o.o. w C. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] r. nr [...], w której określono wartość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

I GSK 772/09 - Wyrok NSA z 2010-04-20

2005 r., o numerach: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
r., nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego, uchylił...

I SA/Rz 407/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-07

[...] września 2004r. Nr: [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień...
zobowiązanie w podatku akcyzowym za luty 2002 r. w wysokości 631,00 zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji,, 2. [...], po rozpatrzeniu odwołania Salonu...

I SA/Po 1174/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-10

z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2004 r. oddala skargę /-/ K.Pawlicki /-/ M.Jaśniewicz /-/ E. Brychcy Decyzją z dnia 30...
pracowników szczególnego nadzoru podatkowego do spirytusu nabytego po cenach zawierających podatek akcyzowy w wysokości 30 zł,- za 1 hl spirytusu 100%. Spirytus zakupiony...

I SA/Po 1176/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-10

[...] lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2004 r. oddala skargę /-/ K.Pawlicki /-/ M.Jaśniewicz /-/ E. Brychcy Decyzją z dnia...
szczególnego nadzoru podatkowego do spirytusu nabytego po cenach zawierających podatek akcyzowy w wysokości [...] zł,- za 1 hl spirytusu 100%. Spirytus zakupiony zgodnie...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100