Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

U 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-29

Par. 3 ust. 3 pkt 2, 3 i 5 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego...
października 1992 r., a także z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i art. 1...

K 25/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-22

. Świadczy o tym zestawienie art. 1 ustawy uchwalonej przez Sejm, stosownie do którego 'ustawa określa zasady obniżania podatku akcyzowego dla paliwa rolniczego oraz warunku...
stosowania paliwa rolniczego przez osoby uprawnione' z tekstem art. 1 zawartego w poprawce Senatu w brzmieniu: 'Ustawa określa zasady rekompensaty podatku akcyzowego...