Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 1238/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-01

budowlanej zrealizowanych bez pozwolenia robót, polegających na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...], zlokalizowanej na działce nr [...] w [...] (gm...
, albowiem wymiana urządzeń na stacji bazowej odbyła się w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, dlatego też nie ma potrzeby doprowadzania wykonanych...

IV SA/Po 862/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-09

. poz. 1333 ze zm.; dalej: 'P.b.') wstrzymał zrealizowaną bez wymaganego pozwolenia na budowę - rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na dz. nr [...], obr. K...
stacji bazowej telefonii komórkowej', w sytuacji gdy 'roboty budowlane polegające na zainstalowaniu urządzeń na istniejącym obiekcie budowlanym zostały w całości...

II SA/Kr 1061/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-07

Grodzki decyzją z dnia 5 sierpnia 2019r., znak: ROIK 11.5160.47.2018.JLE, nakazał inwestorowi: [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...
prawidłowej kwalifikacji przedmiotu postępowania administracyjnego. Niewątpliwie w stanie faktycznym niniejszej sprawy miała miejsce budowa stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Kr 1278/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-30

polegać będzie na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej (na dachu budynku na os. [...] w K.) w następujący sposób: wykonanie wzmocnienia konstrukcji...
chodzi o montaż dodatkowych anten i urządzeń na istniejącej już stacji bazowej telefonii komórkowej, co zmienia parametry użytkowe istniejącej stacji bazowej...

II SA/Kr 345/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-31

z siedzibą w [...] robót budowlanych określonych jako instalacja urządzeń technicznych stacji bazowej telefonii [...] o numerze [...] na dachu budynku przy ul...
. Przedmiotem zgłoszenia było wykonanie robót budowlanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. [...] w [...], a polegających...

II SA/Kr 800/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-27

bowiem, że stacja bazowa telefonii komórkowej stanowi całość techniczno-użytkową składającą się z szeregu elementów, które nie mogą działać oddzielnie. Dlatego też, zdaniem...
i innych elementów niezbędnych do funkcjonowania tej stacji bazowej nie można utożsamiać z prostym montowaniem anteny na dachu budynku. Argumentując swoje stanowisko...

II SA/Kr 1162/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-29

w ustawowym terminie powołując się na art. 30 ust. 7 pkt 4 Pb, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na działce...
istniejącego obiektu - stacji bazowej telefonii komórkowej - z uwagi na posiadane już przez obiekt budowlany elementy funkcjonalne, czyli przeznaczenie, wyposażenie...

II SA/Kr 477/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-24

nr [...] z dnia 30 września 2016 r. (znak: [...]), umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie cyt. 'nielegalnej stacji bazowej telefonii komórkowej...
[...] w [...] postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie nielegalnej stacji bazowej telefonii komórkowej [...], zlokalizowanej na działkach nr [...], [...] obr. [...]., W dalszej...

II SA/Ke 335/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-13

rażącym naruszeniem art. 107 § 3 kpa jest jednozdaniowe wyjaśnienie, iż w przypadku projektowanej stacji bazowej wartości dopuszczalne promieniowania elektromagnetycznego...
, wydając decyzję na pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, powinien zasięgnąć opinii niezależnego eksperta co do szkodliwości inwestycji na środowisko...

II SA/Sz 1475/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-03

. Wojewoda decyzją z dnia [...] r[...] uchylił w całości decyzję Starosty z dnia [...], udzielającą Spółce A. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej., Decyzją z dnia [...] Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100