Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1581/08 - Wyrok NSA z 2009-10-15

na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o nazwie '[...] ' położonej na budynku handlowym w K...
podkreśliło, iż zasadnicze znaczenie ma, czy stacja bazowa telefonii komórkowej, jako urządzenie obsługi technicznej umożliwiające wymianę informacji, stanowi obiekt techniczny...

II SA/Kr 1108/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-16

[...], odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o nazwie '[...] nr [...]', na działce nr 1, w miejscowości Ć...
dla zamierzenia inwestycyjnego - Stacja Bazowa Telefonii komórkowej o nazwie '[...]', zlokalizowanej na działce nr 1 w miejscowości Ć. , gmina O., W uzasadnieniu decyzji podał...

II SA/Wr 859/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-16

administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę. Przedmiotem zaskarżenia w kontrolowanej sprawie jest decyzja D.o Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
'O.' wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2011 r. wystąpiło do PINB w Ś. żądając wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P. nr[...]. Zdaniem...

II SA/Kr 957/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-23

w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku mieszkalnym położonym na działce nr '1' obr [...] ul. [...] w K., nazwa stacji - 'A', numer...
przedmiotowego budynku. Inwestorem przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej jest TK [...] Sp. z o.o. w W. zgodnie z oświadczeniem złożonym w piśmie z 1.08.2010 r., W ocenie...

II SA/Rz 1036/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-08

bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr [...] w I. przeprowadzona została [...] maja 2016 r. kontrola, podczas której ustalono, iż stacja wybudowana...
z [...] lutego 2012 r. nr [...]. Podczas kontroli przedstawiciel Spółki wyjaśnił, że w lipcu 2013 r. w stacji bazowej zainstalowane zostały dodatkowe urządzenia: trzy anteny...

II SA/Wr 758/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] oddala skargę. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej zwany organem II instancji...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A. nr [...], zlokalizowanej na działce nr [...], AM-3, obręb 2 przy ul. E. w Ś.., Powyższe decyzje organów...

II SA/Op 68/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-29

braku pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w [...] na działce nr ewid. a, w zakresie montażu 3 anten sektorowych na wysokości 40 m...
[...] Stowarzyszenia A - zawierającego żądanie wszczęcia postępowania w przedmiocie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] w [...] na dz...

II SA/Wr 125/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

. z o.o. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...]na terenie działki nr [...], aM-[...] w miejscowości ., gm. P., Odwołanie od wskazanej powyżej decyzji, w 14-dniowym...

VII SA/Wa 1010/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

dla miasta na prawach powiatu w G. z dnia [...] .08.2015r. nr [...] , udzielającej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii...
[...] .08.2015r. udzielającej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej wybudowanej w oparciu o decyzję Prezydenta...

II FSK 1373/08 - Wyrok NSA z 2010-01-19

budowli: 1) stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS, oznaczenie BT-..., zlokalizowanej przy ul. P. w Z., 2) rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS 900...
, oznaczenie BT ..., zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N. w Z., 3) stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS, oznaczenie BT-..., zlokalizowanej na dzwonnicy...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100