Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 596/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

.) wniósł sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji urządzeń teletechnicznych stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym antenowych...
, na którym jest posadowiona. Wskazując, że na obszarze objętym zasięgiem oddziaływania projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (promień 150 m od środka...

II SA/Gd 577/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

Starosty z dnia 14 maja 2012 r. odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...
, 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w W., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - stacji przekaźnikowej...

IV SA/Po 347/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-12

decyzję Starosty [...] nr [...] z dnia 20 grudnia 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
r. [...] Sp. z o. o. złożyła do Starostwa Powiatowego w S. wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] Sp...

II SA/Gd 593/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

skargę. W dniu 19 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w W. wpłynął wniosek Spółki A o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę 'stacji bazowej...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na projektowanej wieży kratowej na działce nr [...] w L., gmina C...

II SA/Sz 850/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-27

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m w miejscowości P. działka nr [...] obręb P. gmina K. , utrzymał w mocy decyzję organu...
[...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił [...] Spółce z o.o. z siedzibą w W. ul. [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m...

II SA/Sz 345/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-25

i udzielił [...] Sp. z o.o. w W., pozwolenia na budowę, obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - wieża typu BOT - E360 m o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t....
wskazał na brak dokonania przez organ, I instancji samodzielnych ustaleń, pominięcie istniejącej stacji bazowej w odległości ok. 200 od działki nr [...] i łącznego...

IV SA/Po 848/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-28

., Do zgłoszenia załączono: Opis szczegółowy robót budowlanych, Mapę zasadniczą istniejącej już stacji bazowej, Kwalifikację przedsięwzięcia i Analizę środowiskową...
modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej. W załączonej do zgłoszenia dokumentacji wskazano, że zgłoszenie dotyczy instalacji urządzeń - na istniejącej już - stacji...

II SA/Wr 648/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-23

16 lutego 2011 r., Nr 18/2011 odmówiono A. Sp. z o.o. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej...
ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106. poz. 675) poprzez przyjęcie, że budowa stacji bazowej jest niezgodna...

II SA/Kr 1102/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-23

., znak: [...] odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] S.A. nr [...] z wewnętrzną...
zabezpieczające;, < droga wewnętrzna;, < instalacja zasilająca urządzenia stacji bazowej w energię elektryczną (WLZ) wewnętrzna linia zasilająca na działce ewidencyjnej...

II SA/Łd 231/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-14

. 1071, ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółce A S.A. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A S.A. nr [...], kategoria obiektu...
, kontenera technicznego, ogrodzenia stacji bazowej, drogi dojazdowej i ułożenie kabla energetycznego od złącza kablowego do kontenera technicznego na terenie działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100