Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Ol 82/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-14

Piotr Chybicki Protokolant St. sekretarz sądowy Grażyna Wojtyszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2017 r. sprawy ze skargi Prokuratora na uchwałę Rady...
bez upoważnienia ustawowego nieprecyzyjne określenie wysokości stypendium jako procent kwoty bazowej od 20% do 80 % - kwoty bazowej w wysokości 2.000 zł;, - w § 11 pkt 1...

VI SA/Wa 2691/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

WSA Grzegorz Nowecki Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2016 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Ministra Sportu...
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe., 3. Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustała się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby...