Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1722/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

, że konkretnie wskazany numer telefonu obwinionej nie wszedł we współdziałanie z antenami stacji bazowych BTS w [...], nie oznacza, że skarżąca w tym miejscu...
komórkowego [...]użytkowany przez J. B. ani razu nie wszedł we współdziałanie z antenami stacji bazowych BTS dla adresu [...] przy ul. [...]., Organ zwrócił również uwagę...

I OSK 1575/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

., z której wynika, że numer telefonu komórkowego [...] użytkowany przez skarżącą ani razu nie wszedł we współdziałanie z antenami stacji bazowych BTS dla adresu [...] przy ul...
r. wykonując różne działania, takie jak np. połączenia telefoniczne i wysyłanie wiadomości SMS, wszedł 7818 razy we współdziałanie z antenami stacji bazowych BTS...

IV SA/Po 361/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-05

, w które wyposażone jest stanowisko dyżurnego KPP w P., właściwie zwane manipulatorami stacji bazowej, są urządzeniami pozwalającymi na odbiór korespondencji pomiędzy dyżurnym...
są w potencjometr pozwalający dostroić siłę głosu do warunków, jakie odpowiadają poszczególnym policjantom obsługującym dane urządzenia. Manipulatory stacji bazowej...

III SA/Lu 103/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-23

MSISDN [...] korzystał z sygnału stacji bazowej (...) należącej do firmy [...] operatora sieci komórkowej [...] w okolicach miejscowości L. D. - gmina G., województwa...

II SA/Wa 1358/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-07

bazowej oraz dodatkiem służbowym przyznawanym na czas nieokreślony w [...] kategorii z mnożnikiem [...] kwoty bazowej, zwiększonym od dnia [...] listopada 2008 r. do dnia...
[...] października 2009 r. o mnożnik [...] kwoty bazowej, na jakie został mianowany rozkazem personalnym nr [...] Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia...

II SA/Po 400/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-25

Rzyminiak-Owczarczak Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T. C. na decyzję Komendanta...
Wojewódzkiego Policji w P. z dnia [..] 2009 r. Nr [..] w przedmiocie przywrócenia do służby uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej ustalenia mnożnika 0,98 kwoty bazowej...

I OSK 1211/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13

Masternak - Kubiak Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej...
zajmowanym przed zwolnieniem, biorąc pod uwagę kwotę bazową określoną w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d/ ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15...

III SA/Gd 746/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-04

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1158 ze zm.), przyznał st. bosm. J. Sz. dodatek specjalny w miesiącu styczniu 2013r. w wysokości 450 zł i jednocześnie ustalił...
jednostek pływających przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,40 (tj. w wysokości mnożnika kwoty bazowej uwzględniającej czas służby w składach etatowych...

II SA/Wa 308/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-20

do stopnia etatowego kpt./st. chor. szt. oraz przyznania dodatku służbowego na czas nieokreślony w wysokości 18.43 % podstawy naliczenia tego dodatku na zajmowanym...
przez funkcjonariusza stanowisku oraz zachowania do dnia [...] marca 201’5“r. prawa do dodatku dla personelu latającego z mnożnikiem 0,70 kwoty bazowej postanowił utrzymać w mocy...

II SA/Go 760/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-21

Krzysztof Dziedzic Sędzia WSA Michał Ruszyński Protokolant st. sekr. sąd. Monika Walentynowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 r. sprawy ze skargi L.S....
pełnienia służby - [...],, 7) uposażenie:, - uposażenie zasadnicze według mnożnika 2,070 kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej;, - dodatek za stopień służbowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   14