Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Łd 379/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-22

: [...] w przedmiocie decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji., Z akt sprawy wynika, że w dniu 9 kwietnia...

II SA/Kr 1326/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-12

: [...] S.A. w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. [...] w K...
montażu stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. [...] w K., polegającej na montażu jednej stalowej wieży kratowej o wys. 9,78 m...

II OSK 848/16 - Wyrok NSA z 2018-01-19

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od P. Sp. z o.o. z siedzibą...
roku, nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej (pkt 1 wyroku) oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego...

II SA/Wr 170/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-11

inwestorowi stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wykonanej w obrębie budynku przy ul. [...][...] we [...], rozbiórkę wskazanej stacji bazowej wraz z instalacją...
od B. Ł. (dalej także jako: 'skarżący) informacji o montażu na wieży kościoła zlokalizowanego we [...] przy ul. [...][...] anten stacji bazowej telefonii komórkowej, podjął...

II SA/Sz 422/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-28

, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej T.-M. SA nr [...] K. N. M. wraz z zasilaniem na działce nr [...] przy ul. [...] w obrębie N. bez wymaganego pozwolenia na budowę...
i nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie do dnia [...] r., 1) zaświadczenia Wójta Gminy K. o zgodności budowy stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Lu 497/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-27

w W. opłaty legalizacyjnej w wysokości [...] zł, w związku z budową, bez wymaganego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu kościoła...
. [...] w L., polegających na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...], systemu UMTS. We wnioskach podkreślono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana...

II SA/Wr 27/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-17

w W. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz...
kodeksu postępowania administracyjnego, nakazał '[...] Sp. z o. o.' - inwestorowi robót związanych z wykonaniem stacji bazowej telefonii komórkowej (oznaczonej nr [...]) wraz...

IV SA/Po 848/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-28

., Do zgłoszenia załączono: Opis szczegółowy robót budowlanych, Mapę zasadniczą istniejącej już stacji bazowej, Kwalifikację przedsięwzięcia i Analizę środowiskową...
modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej. W załączonej do zgłoszenia dokumentacji wskazano, że zgłoszenie dotyczy instalacji urządzeń - na istniejącej już - stacji...

II SA/Gd 390/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-23

z dnia 14 lutego 2008 r. skarżący zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie legalności stacji bazowej telefonii komórkowej A. zlokalizowanej...
- istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej, usytuowanej na działce nr [..] w K., gmina P., polegających na montażu anten sektorowych., Uzasadniając organ wskazał...

II SA/Sz 959/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-19

prawnego, od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...]., znak: [...], nakazującej inwestorowi - [...]Spólki S.A. w W., rozbiórkę stacji bazowej...
się wniosek o umorzenie postępowania, ponieważ inwestor nie zgadza się z twierdzeniem, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zawsze wymaga pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   63