Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 635/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

za lata 2003 - 2005 w kwotach po 39 725, 70 zł i za rok 2006 w wysokości 39 726 zł. Organ ten ustalił, że spółka nie zadeklarowała do opodatkowania pięciu stacji bazowych...
do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Zdaniem organu odwoławczego Prezydent Miasta Z. prawidłowo uznał stacje bazowej telefonii komórkowej za budowle...

II OSK 1581/08 - Wyrok NSA z 2009-10-15

na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o nazwie '[...] ' położonej na budynku handlowym w K...
podkreśliło, iż zasadnicze znaczenie ma, czy stacja bazowa telefonii komórkowej, jako urządzenie obsługi technicznej umożliwiające wymianę informacji, stanowi obiekt techniczny...

II SA/Po 13/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-25

i udzielającą Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością A pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS nr POZ0067., Zatwierdzając projekt budowlany...
i udzielając pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...

VII SA/Wa 1183/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...], która nakazała W. K. rozbiórkę samowolnie wybudowanej stacji bazowej...
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr [...], poz. [...])., Plan, o którym mowa, zakazuje lokalizowania na tym terenie stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej. Ów zakaz...

II OSK 1805/08 - Wyrok NSA z 2009-11-13

uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA GSM. Wyrok zapadł w następujących okolicznościach...
faktycznych:, Decyzją z [...] 2007 r. Prezydent Miasta S. wydał decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci ERA GSM...

IV SA/Wa 1892/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

r., znak: [...], którym uzgodnił, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii...
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wyżej wymienionej stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ I instancji wskazał, że w bezpośrednim otoczeniu...

II OSK 526/08 - Wyrok NSA z 2009-04-09

na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o nazwie '[...]' położonej na kratowej wieży Energetyki w Koninie, na działce nr [...], przy ul...
. [...]. Przebudowa stacji bazowej polegać miała na wymianie na nowe, sześciu anten sektorowych położonych na istniejącej wieży antenowej h = 40 m. Docelowy system antenowy...

VII SA/Wa 802/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-02

nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] nr [...], znajdującej się na dachu budynku Zakładu [...] w L., składającej się z trzech masztów antenowych...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta L. z dnia [...] września 2008 r., nakazującej rozbiórkę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] nr [...]., Zdaniem...

II SA/Wr 97/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy stacji bazowej...
dla inwestycji p.n. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] dla nowo projektowanej wieży antenowej w Świdnicy przy ul. Szarych Szeregów 20. W uzasadnieniu wskazano...

II OSK 1376/08 - Wyrok NSA z 2009-09-16

, że przedsięwzięcie będące przedmiotem postępowania jest faktycznie rozbudową, a nie przebudową istniejącej stacji bazowej, ponieważ przez jego realizację, polegającą na montażu trzech...
, ponieważ zmiany planu nie obejmowały terenu, na którym znajduje się przedmiotowa stacja bazowa., Wykazano, iż nie znajduje też uzasadnienia zarzut pominięcia przez organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   43