Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Wr 568/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

nr [...] istniejące stacje bazowe telefonii komórkowej, zaś dla działki nr [...] tereny przemysłu, baz i składów, lasy, drogi gminne dojazdowe. W § 8 planu ustalono, że działalność...
dla działki nr [...] pozostającej w jednostce oznaczonej symbolem SG.2 P przewidziano następujące zagospodarowania: istniejące stacje bazowe telefonii komórkowej, w przypadku...

IV SA/Wa 1454/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

Iwona Owsińska-Gwiazda, Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Tomiło-Nawrocka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję...
., obowiązek przekazania odpadu w postaci uszkodzonego pojazdu marki: [...] o numerze identyfikacyjnym nadwozia: [...], do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu...

IV SA/Wa 1263/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-25

pojazdu marki: [...] o numerze identyfikacyjnym nadwozia: [...], wysłanego z terytorium [...] na terytorium Polski, przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów...
, posiadającego decyzję właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami, wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni...

IV SA/Wa 1122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

prowadzącego stację demontażu pojazdów, posiadającego decyzję właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami, wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu...
odpadu o kodzie 16 01 04* w postaci uszkodzonego pojazdu marki AUDI Q5, o numerze identyfikacyjnym nadwozia: [...], przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu...

IV SA/Wa 288/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

.), sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak, Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi J. M. na postanowienie...
o kodzie [...], w postaci uszkodzonego, w wyniku spalenia, pojazdu marki: [...], o numerze identyfikacyjnym nadwozia: [...], do przedsiębiorcy prowadzącego stację...

III OSK 1171/21 - Wyrok NSA z 2022-09-15

z terytorium USA na terytorium Polski - przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów, posiadającego decyzję właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami...
, wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów. Jako podstawę rozstrzygnięcia organ powołał art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym...