Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Łd 591/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-19

., historii połączeń E.K. z dnia 20 lipca 2017 r. oraz z jaką stacją bazową łączył się telefon W.K. w dniu 20 lipca 2017 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie...
z dnia 20 lipca 2017 r. oraz z jaką stacją bazową łączył się telefon W.K. w dniu 20 lipca 2017 r. W postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd nie przeprowadza postępowania...

II SA/Łd 436/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-28

Janusz Nowacki Protokolant: referent stażysta Jarosław Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2004 r. na rozprawie przy udziale ---- sprawy ze skargi S.T....
[...] orzekł o przyznaniu S.T. prawa do zasiłku przedemerytalnego od dnia 23 grudnia 2000 r. w wysokości 536,10 zł miesięcznie., W dniu 15 stycznia 2003 r. S.T. złożyła...

IV SA/Gl 698/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-19

Protokolant st. ref. Arkadiusz Kmiotek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2006 roku sprawy ze skargi W. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r...
żądanie skarżącego w zakresie świadczenia przedemerytalnego od dnia [...] 2000 roku w oparciu o kwotę bazową emerytury obowiązująca od [...] 2000 roku jest bezprzedmiotowe...

III SA/Łd 586/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-28

do zasiłku przedemerytalnego w wysokości 160% kwoty bazowej., Wcześniej pozostałe osoby były zapewniane przez Zakładową Organizację Związkową, że nie jest konieczne -zarzucanie...
Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanie zasiłku przedemerytalnego w wysokości 160% kwoty bazowej, powołując się zmianę decyzji w sprawach , w których orzekał NSA i uzyskała...