Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 1532/19 - Wyrok NSA z 2022-05-25

Nadzoru Budowlanego w [...] (PINB) nakazał inwestorowi: T. S.A. w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku...
odwoławczy przywołał, że 13 grudnia 2002 r. w Urzędzie Miasta K. dokonano zgłoszenia zamiaru realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku przy ul...

II SA/Kr 498/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-14

mają być wykonywane na obiekcie budowlanym - budowli stacji bazowej i stanowią co najmniej przebudowę istniejącej budowli, a w przypadku zmiany charakterystycznych parametrów budowli...
. Śródmieście w Krakowie. Obecnie w miejscu przewidzianym do wykonywania zgłoszonych robót usytuowana jest istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się m.in...

II SA/Kr 624/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

zgłaszane roboty budowlane polegają na przebudowie stacji bazowej. W ocenie Prezydenta Miasta Krakowa taka inwestycja nie została zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji...
i art. 82 ust. 3 Pb, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedmiotowe zamierzenie polega na modernizacji istniejącej stacji bazowej...

II OSK 2696/19 - Wyrok NSA z 2022-08-25

, mając na względzie, że naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy przez przyjęcie, że doszło do rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul...
. Z. ... w K. (stacja bazowa ... K., kod stacji: ...), podczas gdy skarżący wykonał prace polegające na modyfikacji systemu antenowego,, 2) na podstawie naruszenia prawa...

II SA/Kr 913/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-16

., W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedmiotowe zamierzenie polega na modernizacji (przebudowie) istniejącej stacji bazowej usytuowanej na dachu budynku. Teren inwestycji wskazano...
inwestycji, zmieni parametry istniejącej stacji bazowej (montaż nowych urządzeń o nowych parametrach). W przypadku przedmiotowej inwestycji konieczne jest uzyskanie pozwolenia...

II SA/Sz 1310/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-07

[...] Spółki z o.o. z siedzibą w W. (wraz z załącznikami) o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] wieży typu [...] o wysokości...
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany) stacji bazowej telefonii komórkowej [...] uzupełniony na etapie postępowania prowadzonego przez organ I instancji...

VII SA/Wa 171/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

w [...] roboty budowlane przy rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] na terenie działki nr ew. [...] obr. [...] w m. [...], gm...
rozbudowy ww. stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] oraz dopuszczenie ww. Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony., Zawiadomieniem z dnia 1...

II SA/Op 166/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-28

w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonania samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oddala sprzeciw. Zaskarżoną przez A S.A., ul...
wykonania przez Spółkę samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej w W.1 na działce nr ewid. a w zakresie montażu 3 anten sektorowych na wysokości 40m (sektor...

II SA/Kr 992/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-04

dołączono projekt budowlany budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer KRA0261A wraz z instalacją odgromową i uziemiającą z dnia 1 kwietnia 2021 roku., Prezydent...
zgłaszanych robót budowlanych polegających na budowie budowli - stacji bazowej nie można zakwalifikować jako wymienionych w art. 29 ustawy Prawo budowlane...

II SA/Lu 763/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-26

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr ew. [...], położonej w D. K.., W toku postępowania...
przeprowadzono oględziny, w wyniku których ustalono, że na ww. działce zlokalizowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się z wieży wspartej na fundamentach, urządzeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   39