Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 85/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

i przesyłowej oraz elektrowni wiatrowych i stacji bazowych telefonii komórkowej. Lokalizowanie urządzanie elektrowni wiatrowych i prowadzenie sieci naziemnych i podziemnych...

II SA/Wa 925/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

) przewodniczący Rady - 75% kwoty bazowej;, 2) wiceprzewodniczący Rady - 65% kwoty bazowej;, 3) przewodniczący komisji Rady - 65% kwoty bazowej;, 4) wiceprzewodniczący komisji Rady...
- 60% kwoty bazowej;, 5) pozostali radni - 45% kwoty bazowej., 2. 1. Dieta miesięczna, ustalona w sposób określony w ust. 1, ulega obniżeniu:, 1) o 300 zł w przypadku...

II SA/Wa 978/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-23

kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu...
70% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia...

II SA/Rz 459/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-19

bazowej, 2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w wysokości 55% kwoty bazowej.', - § 3 ust. 3 otrzymał brzmienie: 'Wysokość miesięcznej diety, o której mowa...
się w ustawie terminem dieta nie sformułował legalnej definicji tego pojęcia. Według uniwersalnego słownika języka polskiego (red. St. Dubisza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa...

II SA/Wa 915/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym powiatu [...]., Uchwała stanowi, co następuje:, § 1. 1. Podstawę diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej...
radnych na sesji bądź posiedzeniu komisji. Świadczy o tym obniżanie procentowo kwoty bazowej, (wyjściowej) za każdą nieobecność na posiedzeniu rady lub komisji...

IV SA/Gl 349/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-09

- Gajewska Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz Protokolant St. sekr. sąd. Agnieszka Rogowska-Bil po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi Wojewody...
. 710)., W treści § 1 uchwały określono zryczałtowaną dietę przysługującą Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku w wysokości 100% kwoty bazowej określonej w ustawie...

IV SA/Gl 549/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-30

.) Sędzia WSA Stanisław Nitecki Protokolant st. sekretarz sądowy Agnieszka Janecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2010 r. sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę...
kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ( § 2 uchwały) i jest uzależniona od funkcji pełnionej...

II SA/Wa 1259/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

% należnej diety - wysokość potrąceń nie może przekraczać wysokości należnej diety., § 3. Wyżej ustalone diety będą ulegały zmianie zgodnie z wysokością kwoty bazowej...
łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu...

II SA/Wa 2120/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

w niniejszej uchwale., 2. Podstawę do ustalenia stałej wysokości diet przysługujących radnym łącznie w ciągu miesiąca stanowi 75% półtorakrotności kwoty bazowej...
miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy...

II SA/Wa 2121/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

w niniejszej uchwale., 2. Podstawę do ustalenia stałej wysokości diet przysługujących radnym łącznie w ciągu miesiąca stanowi 75% półtorakrotności kwoty bazowej określonej...
diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze...
1   Następne >   3