Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

III SA/Łd 591/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-19

., historii połączeń E.K. z dnia 20 lipca 2017 r. oraz z jaką stacją bazową łączył się telefon W.K. w dniu 20 lipca 2017 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie...
z dnia 20 lipca 2017 r. oraz z jaką stacją bazową łączył się telefon W.K. w dniu 20 lipca 2017 r. W postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd nie przeprowadza postępowania...