Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Po 822/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-07

Danuta Rzyminiak-Owczarczak Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2010 r. sprawy ze skargi Burmistrza Miasta S. na decyzję...
wprowadza stały poziom wody (bądź trwale stabilizuje amplitudę zmian poziomów do określonego przez urządzenie poziomu bazowego), czy też nie stabilizuje poziomu wody...