Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Gd 577/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

Starosty z dnia 14 maja 2012 r. odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...
, 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w W., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - stacji przekaźnikowej...

II SA/Kr 1510/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-13

dalej Prawem Budowlanym z 1994 r.) nakazał inwestorowi Polskiej Telefonii Komórkowej '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...
'[...]' oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej., W uzasadnieniu podniesiono co następuje., 1. postępowanie w sprawie budowy przedmiotowej stacji bazowej...

II SA/Gd 593/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

skargę. W dniu 19 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w W. wpłynął wniosek Spółki A o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę 'stacji bazowej...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na projektowanej wieży kratowej na działce nr [...] w L., gmina C...

II SA/Łd 231/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-14

. 1071, ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółce A S.A. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A S.A. nr [...], kategoria obiektu...
, kontenera technicznego, ogrodzenia stacji bazowej, drogi dojazdowej i ułożenie kabla energetycznego od złącza kablowego do kontenera technicznego na terenie działki...

II SA/Kr 87/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-23

prawidłowo określony przez organ I instancji., Następnie organ odwoławczy napisał, że zlokalizowaną na działce nr [....] w Z. telekomunikacyjną stację bazową zakwalifikować...
na budowę. Odnosząc się do zarzutów odwołania organ II instancji wskazał, że przedmiotowej telekomunikacyjnej stacji bazowej nie należy również utożsamiać z wymienionymi...

II SA/Gl 849/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-08

[...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił 'A' Spółce z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 'A' - WOD5001-A (KOB - XXIX) na parceli...
podnosząc, że organ udzielając pozwolenia na budowę nie wziął pod uwagę istniejącej w sąsiedztwie projektowanego obiektu innej stacji bazowej., Po przeprowadzeniu...

II SA/Bd 104/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-05

stacji bazowej telefonii komórkowej, jak też montaż tych urządzeń na kominie powoduje zmiany w sposobie zagospodarowania terenu (zmiana sposobu użytkowania komina, zmiana...
spółki przez to, że stwarza niepewność co do funkcjonowania stacji bazowej telefonii komórkowej i wniosła o zmianę treści uzasadnienia tego wyroku. W podstawach...

II SA/Wr 854/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-05

związanych z budową stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy A.P. [...] we W., wykonanych bez wymaganego zgłoszenia, rozbiórkę tych urządzeń wraz z instalacjami...
dalej także jako: Spółdzielnia) złożyła pismo z informacją o samowolnie wybudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej przez B. sp. z o.o. na dachu budynku przy A.P....

II OSK 1976/10 - Wyrok NSA z 2012-01-04

jest podstaw aby uznać, iż inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nie może być traktowana jako inwestycja celu publicznego na podstawie art. 2...
postawiono tezę, że stacje bazowe telefonii komórkowej muszą znajdować się jak najbliżej skupisk ludzi ponieważ tam jest największe zapotrzebowanie na dobrą jakość sygnału...

VII SA/Wa 1978/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-07

na montażu urządzeń wchodzących w skład stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] w R. przy ul. L. i umarzającej postępowanie w I instancji ze względu...
stacji bazowej telefonii komórkowej. Ponadto, zdaniem Sądu, organ uznając, że w sprawie nie pojawia się istnienie interesu społecznego, nie wykazał okoliczności wyłączających...
1   Następne >   +2   +5   +10   42