Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1364/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-10

Oddziaływanie projektowanej inwestycji, polegającej na montażu na istniejącym budynku mieszkalnym stacji bazowej telefonii komórkowej, na nieruchomości sąsiednie...
i udzieleniu pozwolenia na roboty budowlano-montażowe dla inwestycji polegającej na montażu stacji bazowej telefonii cyfrowej 'Centertel' na dachu istniejącego budynku...

IV SA 563/99 - Wyrok NSA z 2001-03-21

20 kwietnia 1993 r., z powołaniem się na art. 21 ust. 3 Prawa budowlanego, zatwierdził plan realizacyjny budowy stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi B.,, b/ kolej...
na decyzją z dnia 27 kwietnia 1993 r. Burmistrz Miasta i Gminy B. udzielił pozwolenia na budowę ww. stacji bazowej na terenie działki nr 21/2,, c/ decyzją z dnia 31...

II SA/Po 959/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-05-11

do inwestora działką. Istotny jest bowiem zasięg możliwego oddziaływania uciążliwości związanych z planowaną realizacją inwestycji - stacji bazowej telefonii komórkowej. Zasięg...
. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900 oraz wieży antenowej stalowej o wysokości 106,0 m, na terenie położonym przy ul. P. B. nr 20 w G...

II SA/Gd 1828/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-12-19

2001 r. sprawy ze skargi Teresy R. na decyzję Wojewody P. z dnia 18 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej systemu radiowego dostępu...
w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej systemu radiowego dostępu abonenckiego, uwzględniając pominiętą w toku prowadzonego po raz pierwszy postępowania...