Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 91/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-27

inwestorowi: A. l S.A. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu Domu Handlowego [...] w K. , poprzez demontaż: anten sektorowych...
oraz radiolinii znajdujących się na stalowym maszcie, szafy sterowniczej znajdującej się obok masztu oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej, wskazując...

II OSK 616/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

Nadzoru Budowlanego w Krakowie z [...] kwietnia 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie...
budowlane (t.j. 12 listopada 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - P. Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 1407/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Budowlanego w K. z [...] lipca 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie sprawy:, Powiatowy...
r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - [...] Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku...

II SA/Kr 1241/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

. [...] i ul. [...], W dniu 31 sierpnia 2011 r. dokonano oględzin stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. [...] w K. , podczas...
. stacji bazowych, z uwagi na fakt że jest to antenowa konstrukcja wsporcza o wysokości do 3 metrów. Przedstawiciel strony przedłożył dokumentację techniczną...

II SA/Kr 1351/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

października 2012 r. Decyzją PINB nakazano rozbiórkę 'części rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu Domu Handlowego [...] w K. działka nr [...] obr...
listopada 2011 r. PINB w K. - Powiat Grodzki wydał decyzję nakazującą A. Sp. z o.o. rozbiórkę części rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej...

II OSK 606/12 - Wyrok NSA z 2013-06-12

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym...
[...] Sp. z o.o. w W. pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej [...] na budynku przemysłowym w Ł., ul. S. oraz zatwierdził projekt budowlany i udzielił temu samemu...

II OSK 1706/11 - Wyrok NSA z 2013-01-16

Budowlanego w Z. - dalej jako 'PINB w Z.', z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] umarzającej postępowanie w przedmiocie legalności budowy stacji bazowej [...] GSM...
z dnia [...] lutego 2005 r montażu stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z czterech anten sektorowych, jednej anteny radiolinii oraz urządzenia obsługującego...

II SA/Łd 597/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-26

. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A projekt [...], uchylił w całości tę decyzję i stwierdził, że ostateczna decyzja...
o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Za niedopuszczalne uznał zatem samowolne ograniczanie przedmiotu inwestycji przez organ orzekający do samej wieży...

II OSK 1634/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej - odmowy...
., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VII SA/Wa 550/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

Nadzoru Budowlanego w Ż. - dalej jako 'PINB w Ż.', z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] umarzającej postępowanie w przedmiocie legalności budowy stacji bazowej...
r. montażu stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z czterech anten sektorowych, jednej anteny radiolinii oraz urządzenia obsługującego te anteny...
1   Następne >   +2   +5   +10   35