Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 673/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-27

od 10 W oraz radiolinie., 2. Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie o funkcji dominującej 'mieszkaniowej' objęta jest zakazem wynikającym z ustaleń...
listopada 1998 r. /uzupełnionego pismem z dnia 7 grudnia 1998 r./ o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na;, - 'budowie stacji bazowej...

II SA/Wr 2125/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-09-19

stacji bazowej telefonii komórkowej - oddala skargę. Decyzją z dnia 2 września 1998 r. (...) - Kierownik Urzędu Rejonowego w M. na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art...
pozwolenie na budowę dla Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w W., ul. Ch. 8 stacja bazowa telefonii komórkowej GSM na 'kominie kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej 'B.' w M...

II SA/Wr 2386/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-10-13

stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej min. budowę wolnostojącego masztu o wysokości 40 m wraz z montażem urządzeń nadawczo-odbiorczych stacji oraz ustawienia...
kontenera telekomunikacyjnego; udzielił Spółce Polska Telefonia Cyfrowa pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości P., gmina N. - zgodnie...

II SA/Lu 698/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-10-24

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Plus na wieży ciśnień istniejącej na działce nr 708 w N. przy ul. S. 66. Do wniosku dołączono prawomocną decyzję o warunkach...
z dnia 4 marca 1993 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił s.c. 'P.' pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS na działce nr 708 w N...

II SAB/Łd 74/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

na budowie stacji bazowej GSM Plus w miejscowości Dz., na terenie Magazynów Zbożowych 'M.'., Postanowieniem z dnia 17 listopada 1997 r. Wojewoda P., działając na podstawie art...
/Dz.U. nr 25 poz. 101/, art. 123 i art. 124 Kpc, wyraził zgodę na lokalizację anten stacji bazowej telefonii komórkowej 'GSM Plus' w pasmach: 935,2-937,8 i 944-948,4, 868...

I SA/Łd 2416/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-11

spółki H. wykonywali prace w różnym czasie i w różnych miejscach. Rafał B. pracował na trzech z nich, to jest na linii wskazanej wyżej, stacji bazowej w Ż. i linii...