Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wr 756/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] (A. Sp. z o.o.) Nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G. nr [...], na terenie działki...

II SA/Wr 67/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. stwierdza, że zaskarżona...
I instancji lub w skrócie PINB) Nr [...] z dnia 18 października 2013 r. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...

II OSK 690/13 - Wyrok NSA z 2014-10-10

postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu wieżowca oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 listopada 2012...
: Stowarzyszenie) wystąpiło o rozbiórkę nielegalnie, jego zdaniem, zbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu wieżowca przy ul. Z. nr [...] w Ś., W związku...

II SA/Wr 757/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] oddala skargę. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej zwany organem II instancji...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A. nr [...], zlokalizowanej przy ul. K. nr [...] w Ś. na terenie działki nr [...], AM-7, obręb 3., Powyższe...

II SA/Wr 859/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-16

administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę. Przedmiotem zaskarżenia w kontrolowanej sprawie jest decyzja D.o Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
'O.' wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2011 r. wystąpiło do PINB w Ś. żądając wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P. nr[...]. Zdaniem...

II SA/Wr 758/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] oddala skargę. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej zwany organem II instancji...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A. nr [...], zlokalizowanej na działce nr [...], AM-3, obręb 2 przy ul. E. w Ś.., Powyższe decyzje organów...

II OSK 2956/12 - Wyrok NSA z 2014-05-14

został prawidłowo określony przez organ I instancji. Następnie organ odwoławczy napisał, że zlokalizowaną na działce nr A w Zabierzowie telekomunikacyjną stację bazową...
o pozwoleniu na budowę. Odnosząc się do zarzutów odwołania organ II instancji wskazał, że przedmiotowej telekomunikacyjnej stacji bazowej nie należy również utożsamiać...

II SA/Gl 470/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-03

polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej '[...]' zlokalizowanej na kominie kotłowni przy ul. [...] w L. W jego wyniku decyzją Burmistrza L. z [...]r...
)., Pismem z [...]r. sekretarz Miasta L. poinformował PINB w L., że ze względu na dane podane w opracowaniu kwalifikacyjnym stacji bazowej z marca [...] r. parametry...

II SA/Kr 219/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-11

stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach nr [...] i [...] w miejscowości G. oraz wydania pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu organ podał, że postanowieniem...
nie podzielił tego stanowiska wskazując, że stacja bazowa jako budowla nie jest infrastrukturą techniczną i dlatego nie jest dopuszczona w tym terenie...

II SA/Kr 1241/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 14 marca 2012 r. nakazującej rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej nr [....] zlokalizowanej na budynku mieszkalnym...
wykonania zaskarżonej decyzji. Jako uzasadnienie wniosku podano, że wykonanie decyzji w przedmiocie rozbiórki stacji bazowej Spółki o nr [....] spowoduje znaczące, trudne...
1   Następne >   +2   +5   +10   49