Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

III SA/Wr 85/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

i przesyłowej oraz elektrowni wiatrowych i stacji bazowych telefonii komórkowej. Lokalizowanie urządzanie elektrowni wiatrowych i prowadzenie sieci naziemnych i podziemnych...

II SA/Bk 1253/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-17

Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi P...
znajdujących się w sieci bazowej TEN-T, do której nie należy lotnisko w województwie p. Także, jak zauważył Sejmik, Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazał...