Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 523/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-26

się bez zmiany miejsca z najbliższymi stacjami bazowymi, którymi były stacje opisane przez organy, czy tylko w sytuacji przenoszenia telefonu było możliwe logowanie...
się telefonu ojca skarżącej ze wskazanymi stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Jest to okoliczność bardzo istotna i powinna zostać dokładnie wyjaśniona zwłaszcza, że telefon...