Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II SA/Kr 336/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-11

się do zasad lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej służących świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych...
i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym Uchwałą, powodujących ograniczenie możliwości rozwoju...

IV SA/Po 826/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

na wniosek [...] sp. z o.o. w [...], wydał pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] zlokalizowanej w [...] - przed wykonaniem wszystkich robót...
[...] czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót ww. stacji bazowej,, 2. odmówił [...] S.A. (następcy prawnemu [...] sp...

II SA/Kr 337/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-18

telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2. art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju poprzez...
, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym uchwałą, powodujących...

II SA/Kr 208/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-08

publicznej służących świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust...
ich niezastosowanie i w rezultacie uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii...

II SA/Kr 1283/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-18

ich niezastosowanie i w rezultacie uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii...
do lokalizowania urządzeń z zakresu łączności publicznej w rozumieniu art. 6 pkt 1 u.g.n. wchodzących w skład stacji bazowych telefonii komórkowej., Strona skarżąca odwołała...

II SA/Kr 119/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-31

publicznego z zakresu łączności publicznej służących świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, art. 28 ust...
stacji bazowych telefonii komórkowej z wykorzystaniem części istniejących budynków, czyli najczęstszy na terenach miejskich lub zabudowanych sposób realizacji sieci...

II SA/Kr 212/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-08

celu publicznego z zakresu łączności publicznej służących świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art...
lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym uchwałą, powodujących ograniczenie możliwości rozwoju sieci telekomunikacyjnych, przy braku...

II SA/Kr 332/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-05

w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2. art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju poprzez naruszenie zasad...
, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym Uchwałą, powodujących...

II SA/Kr 196/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-27

lub jako wolnostojąca o zminimalizowanych gabarytach i wystroju harmonizującym z otaczającą zabudową. Nie można wymagać, aby stacja bazowa w postaci antenowej konstrukcji wsporczej...
wraz z antenami i osprzętem każdorazowo miała być dostosowana do takich nakazów. Aby stacja bazowa mogła spełniać swoje funkcje takie jak komunikowanie się z innymi...

II SA/Kr 117/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-24

w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju poprzez naruszenie zasad...
jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym uchwałą, powodujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   16