Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Rz 389/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-28

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. sprawy ze skargi E. B. i J. B...
obowiązującego operatu ewidencji gruntów i budynków lecz stanowi archiwalną (źródłową) dokumentację geodezyjną zaliczaną do zasobu bazowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji...

II SA/Rz 607/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-20

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 września 2012 r. sprawy ze skargi T. W. na czynność Starosty [...] z dnia...
w zasobie i są zakwalifikowane do zasobu bazowego. Organ powtórzył stanowisko, że żądane dane i kopie dokumentów z zasobu bazowego może uzyskać biegły sądowy z zakresu...

II SA/Rz 299/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-13

./ Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi J. Ś. na postanowienie Wojewódzkiego...
. pozostałe dokumenty stanowią zasób bazowy (§ 4 ust. 3 pkt 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia...

II SA/Rz 390/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-28

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. sprawy ze skargi W. J. na pismo...
nieruchomości - w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego; 2) zamówień na mapy i informacje - w zakresie zasobu użytkowego. Organ podał dalej, że zgodnie z art. 24 ust...

IV SAB/Wa 169/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-14

Szymańska, Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. W. na bezczynność Starosty P. w przedmiocie...
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (§ 7 ust. 1). Materiały zasobu bazowego i użytkowego tracą swą przydatność użytkową, w szczególności gdy stały się nieaktualne...

II SA/Rz 627/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-19

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 6 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi A. K. na czynność...
geodezyjne złożone w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i Kartograficznej stanowią zasób bazowy i nie mogą być udostępniane osobom fizycznym. Swoim działaniem Starosta...

IV SA/Po 692/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-03

Grossmann Protokolant st. sekr. sąd. Justyna Frankowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011r. sprawy ze skargi H. N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora...
klasy VI (Ls-VI). W skład operatu pomiarowego (zasób bazowy) wchodzi wykaz zmian gruntowych dla arkusza (...), (...) i (...) oraz mapy uzupełniające. W wykazie zmian...

III SA/Kr 1382/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-25

przedstawione na stronie 13 operatu z 2007r., stanowiącego zasób bazowy, a zatytułowanej 'obwodnica działki ewid. nr [...] wraz z budynkami', natomiast ich współrzędne...
w dacie założenia ewidencji (0,2821 ha). Organ wskazał także, że uzupełniono dotychczasowy materiał dowodowy o powyższe dokumenty znajdujące się w zasobie bazowym operatu...

II SA/Rz 418/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-11-19

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 5 listopada 2008 r. sprawy ze skargi A. B...
, że w aktach sprawy nie ma dokumentów przechowywanych w zasobach bazowym, przejściowym i użytkowym. Wójt Gminy nie dokonał oceny dokumentacji z treścią art. 33 ust. 2 Prawa...

II SA/Gl 684/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-27

Leszek Kiermaszek, Protokolant St. sekr. Małgorzata Orman, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2009 r. sprawy ze skargi D. F. na decyzję Samorządowego Kolegium...
na szkicu przebieg granicy jest identyczny z dokumentacja bazową, zgromadzoną w zasobie. Ustalone położenie punktów granicznych pomierzono metodą domiarów prostokątnych...
1   Następne >   2