Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

IV SA/Wa 2147/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

WSA Teresa Zyglewska, Protokolant st. spec. Anna Nader, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów...
, że w dalszym ciągu istnieją przesłanki do nałożenia należności (czego sąd w żadnym razie nie przesądza), za kwotę bazową przyjmie kwotę obowiązując w dacie wylesienia...