Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

V SA/Wa 762/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-12

- Krystyna Madalińska-Urbaniak, Protokolant st. specjalista - Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2019 r. sprawy ze skargi I. D. na decyzję...
albo loterii audiotekstowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Z kolei kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie...

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2018 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w S...
w drodze mieszania (tzw. blendowania) następujących składników:, - oleju napędowego mniej niż 85% (kod CN 2710 19 43),, - olejów bazowych mniej niż 30% (kod CN 2710 19 99...

III SA/Kr 533/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-04

., Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W dniu 5 sierpnia 2013 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego przeprowadzili w lokalu na stacji paliw...
, tym bardziej w obrocie instrumentami pochodnymi, jakimi są opcje o instrument bazowy, w postaci indeksu walutowego czy kursów walutowych. Organ zakwestionował legalność...

VI SA/Wa 1764/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą...
[...] i [...] września 2016 r. W wyniku kontroli przeprowadzonej 15 września 2016 r. ustalono, że stan zapasów obowiązkowych benzyny bezołowiowej bazowej w zbiorniku (m3 w 15...

III SA/Kr 522/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-04

marca 2013 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego przeprowadzili w sklepie na stacji paliw przy ul. S w T należącej do P.H.U. O sp. z o.o. w T kontrolę w zakresie...
dokonywanie operacji na pochodnych instrumentach finansowych w kontrolowanym-lokalu (stacji paliw) ze względu głównie na odbiorców lokalu. Przedstawione przez skarżącego...

II SA/Go 705/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-16

.) Sędzia WSA Joanna Brzezińska Protokolant st. sekr. sąd. Monika Walentynowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy ze skargi G Spółki z o.o....
niż przewidziana w art. 2 ust. 2b u.g.z.w, a więc tylko bazowego faktu prawotwórczego bez dociekania okoliczności koniecznych dla zbadania okoliczności w jakich on powstał...

II SA/Go 721/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-16

.) Sędzia WSA Joanna Brzezińska Protokolant st. sekr. sąd. Monika Walentynowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy ze skargi G Spółki z o.o....
oraz opinii biegłego, stwierdzających możliwość prowadzenia na danych automatach gry za stawkę wyższą niż przewidziana w art. 2 ust. 2b u.g.z.w, a więc tylko bazowego faktu...

II GSK 1828/16 - Wyrok NSA z 2018-05-15

października 2012 r. funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę w lokalu B. przy Stacji Paliw [...] w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o grach hazardowych. W toku...
wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 (art. 7 ust. 1a), zezwoleniem na urządzanie loterii audioteksowych (art. 7 ust. 2)., Eksploatując...

V SA/Wa 983/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

- Marek Krawczak, Protokolant st. specjalista - Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi I. w W. na decyzję Dyrektora Izby...
za wydanie koncesji lub zezwolenia (art. 89 ust. 4 pkt 1 lit b), • opłata za udzielenie zezwolenia wynosi: 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej (art...

III SA/Gl 886/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-28

WSA Beata Kozicka, Protokolant St. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2019 r. sprawy ze skargi M. G. na czynność Burmistrza...
, i są to niejako kwoty bazowe dotyczące przedsiębiorców rozpoczynających w danym roku kalendarzowym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych...
1   Następne >   +2   4