Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1217/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-29

; radioaparaty telekomunikacyjne obejmujące pagery, stacje bazowe telefonii komórkowej, centra sterowania telefonii komórkowej, słuchawki, terminale bezprzewodowe, telefony...
; radioaparaty telekomunikacyjne obejmujące pagery, stacje bazowe telefonii komórkowej, centra sterowania telefonii komórkowej, słuchawki, terminale bezprzewodowe, telefony przenośne...

VI SA/Wa 530/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

, np. telefonami komórkowymi a stacjami bazowymi w znanym systemie telefonii komórkowej (fig. rysunku), a nie cech właściwych dla rozwiązania w kategorii sposobu...

VI SA/Wa 531/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

, np. telefonami komórkowymi a stacjami bazowymi w znanym systemie telefonii komórkowej (fig. rysunku), a nie cech właściwych dla rozwiązania w kategorii sposobu...

VI SA/Wa 529/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

końcowymi, np. telefonami komórkowymi a stacjami bazowymi w znanym systemie telefonii komórkowej (fig. rysunku), a nie cech właściwych dla rozwiązania w kategorii sposobu...

VI SA/Wa 628/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-07

Dariusz Zalewski Protokolant ref. st. Piotr Niewiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2014 r. sprawy ze skargi S. z siedzibą w K. na decyzję Urzędu...
, bez żadnych powiązań z wnoszącym sprzeciw pomieszczenia i urządzenia radiowego. Spółdzielnia nie tylko wydzierżawiała kierowcom pomieszczenia bazy, ale także zakupiła radio bazowe...

II GSK 3421/17 - Wyrok NSA z 2020-09-29

sklasyfikowanych w klasie 39. Sporny znak towarowy w płaszczyźnie graficznej przedstawia zapisy słów w nim użytych, a pod słowami S.T. umieszczono pasek składający...
taksówki w znaki sieci S.T. i innych reklam S.współpracujących z S. K. (...)'., Następnie osoby fizyczne - taksówkarze, którzy zawarli umowę o współpracy z wnoszącym sprzeciw...

VI SA/Wa 2533/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-17

Zbigniew Rudnicki Protokolant st. ref. Renata Lewandowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2014 r. sprawy ze skargi 'G.' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję...
słowem 'basic', które pochodzi z języka angielskiego i oznacza: 'podstawowy, bazowy, fundamentalny, zasadniczy'. Uznano, że to jego znaczenie będzie tak rozumiane...

VI SA/Wa 447/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Rytych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2012 r. sprawy ze skargi S...
rozporządzenia, a w przepisach wykonawczych EPO nie ma takiego, ani podobnego odpowiednika. Po trzecie inne jest rozumienie pojęć bazowych w obu urzędach. np.: wynalazek...

VI SA/Wa 2090/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2019 r. sprawy ze skargi B. z siedzibą w V., Szwajcaria...
elementów parkanu ([...]);, Transport podpór mocujących/kaset bazowych:, Kasety bazowe parkanów układane w poprzek prętów (dna) jak zachodzące na siebie dachówki...

VI SA/Wa 1907/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Sumikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi F. AG z siedzibą w S. na decyzję...
rozpoznać różnice i odróżnić nazwy. Jest powszechną praktyką, że leki na te same schorzenia mają podobne nazwy związane ze stosowaniem tych samych substancji bazowych...
1   Następne >   2