Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 415/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

opłat naliczonych za lata 2006-2010. Organ wyjaśnił, że do wyliczania ww. opłat stosował stawkę wynikającą z pkt 1 Załącznika nr 1 w zakresie relacji: stacja bazowa...
rozporządzenia z 8 lutego 2005 r., ale w zakresie relacji: stacja bazowa - stacja bazowa, przy uwzględnieniu § 4 i § 5 ust. 1 tego rozporządzenia. Prezes UKE wskazał...

II GSK 3487/15 - Wyrok NSA z 2017-01-11

w sprawie rozmiarów inwestycji w sieć jest powtórzeniem informacji z Oferty nr 1 gdzie mowa jest o budowie określonej liczby stacji bazowych. Informacje zawarte w Ofercie nr 2...
informacji z Oferty nr 1 gdzie mowa jest o budowie określonej liczby stacji bazowych. Informacje zawarte w Ofercie nr 2 dotyczące tej materii nie posiadają zatem same...

VI SA/Wa 3090/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

relacji: stacja bazowa - stacja ruchoma rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2005...
wynikająca z pkt 1 Załącznika nr 1 rozporządzenia z 8 lutego 2005 r., ale w zakresie relacji: stacja bazowa - stacja bazowa, przy uwzględnieniu § 4 i § 5 ust. 1...

VI SAB/Wa 39/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

) pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
. nie zawiera określenia służby telekomunikacyjnej oraz z uwagi na ewentualną potrzebę wszczęcia koordynacji stacji bazowych i terminali, co jest obowiązkowym elementem...

VI SAB/Wa 40/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

) pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
2012 r. nie zawiera określenia służby telekomunikacyjnej oraz z uwagi na ewentualną potrzebę wszczęcia koordynacji stacji bazowych i terminali, co jest obowiązkowym...

VI SAB/Wa 43/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-10

[...] o numerze [...] z dnia [...] stycznia 2011 r. Pozwolenie dotyczyło używania radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych...
o przeanalizowanie załączonych do pisma wnioskowanych lokalizacji i parametrów technicznych stacji bazowych pod kątem możliwości ich współistnienia z wdrażanym w Polsce...

VI SAB/Wa 41/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

2011 r. Pozwolenie dotyczyło używania radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
o przeanalizowanie załączonych do pisma wnioskowanych lokalizacji i parametrów technicznych stacji bazowych pod kątem możliwości ich współistnienia z wdrażanym w Polsce systemem ERTMS...

VI SAB/Wa 42/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

2011 r. Pozwolenie dotyczyło używania radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
o przeanalizowanie załączonych do pisma wnioskowanych lokalizacji i parametrów technicznych stacji bazowych pod kątem możliwości ich współistnienia z wdrażanym w Polsce...

VI SA/Wa 2030/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-17

[...] czerwca 2006 r., określającą warunki wykorzystywania częstotliwości [...] MHz (nadawanie przez terminale końcowe) oraz [...] MHz (nadawanie przez stacje bazowe...
skutkuje następującymi scenariuszami zakłóceń:, * nadajniki stacji bazowych Sferia mogą zakłócać odbiorniki stacji bazowych systemu GSM-R,, * nadajniki stacji bazowych S...

VI SA/Wa 2117/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

księgę wieczystą [...] (zwanej dalej 'nieruchomością'), poprzez udzielenie na rzecz strony skarżącej zezwolenia na eksploatację i konserwację zespołu anten stacji bazowej...
na eksploatację i konserwację zespołu anten stacji bazowej sieci bezprzewodowej znajdujących się na wieży obserwacyjnej Nadleśnictwa [...], posadowionej na nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   11