Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 713/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-07

zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Ś. z dnia [...] ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...
stacji bazowej telefonii cyfrowej. Pomimo upływu dwóch miesięcy organ nie podjął żadnych działań mających na celu wykonanie wyroku ani też nie udzielił odpowiedzi na powyższe...

II SA/Bd 733/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-22

wniosku st. sierż. szt. W. B. Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego w B. decyzją nr [...] z dnia [...] 2003 r. odmówił na podstawie art. 155 k.p.a. oraz art. 15 ust. 1...
w wysokości 18 % uposażenia bazowego do czasu uzyskania na nowym stanowisku służbowym uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami, o charakterze stałym co najmniej równego...