Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gl 37/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-26

w następującym stanie faktycznym:, W dniach [...], [...] oraz [...] r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w C. przeprowadzili kontrole wyrobów energetycznych na stacji paliw...
indywidualnych i podmiotów gospodarczych, paliw płynnych, tj. oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest na stacji paliw w P. przy ul...

V SA/Wa 1521/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

WSA - Michał Sowiński (spr.), Protokolant - st. spec. Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2018r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora...
bazowe oraz destylaty naftowe klasyfikowane do pozycji CN 2710 oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty...

V SA/Wa 1170/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

, Sędzia WSA - Michał Sowiński, Protokolant - st. spec. Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2018r. sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, skład surowcowy preparatu UPS-10 to głównie oleje bazowe oraz destylaty naftowe klasyfikowane do pozycji CN 2710 oleje ropy naftowej...

III SA/Gl 492/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-19

prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest transport drogowy., W miejscu kontroli znajdowała się m.in. wewnętrzna stacja paliw spełniająca funkcję magazynu...
paliw dla własnych środków transportu. W skład stacji wchodziły cztery podziemne zbiorniki na olej napędowy, przy czym jeden z nich był wyłączony z eksploatacji., W trzech...

III SA/Gl 648/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-28

i prawnym., M. i S. C. prowadzą działalność gospodarczą pod firmą ,,A’’ s.c. M. C. i S. C. W ramach tej działalności sprzedają olej napędowy i benzynę na stacji paliw w M...
. [...] r. funkcjonariusze celni przeprowadzili na tej stacji paliw kontrolę, która wykazała posiadanie przez przedsiębiorcę 4 483 litrów oleju napędowego, który nie spełniał...